Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Brørup Cykelklub torsdag d. 21. februar 2019 kl. 19:30 på Markeds-Restaurationen, Markedsvej 7, 6650 Brørup.

Dagsorden i henhold til vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til bestyrelsen senest 6 dage før generalforsamlingen.

Brørup Cykelklub vil være vært ved et mindre traktement umiddelbart efter generalforsamlingen."