Evt. forslag skal være formanden i hende senest 15 februar.

Sendes på mail: kurt@delaval-broerup.dk

Generalforsamling ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af skriftfører (normalt sekretæren)
  3. Beretning om cykelklubben det forløbne år (normalt formanden)
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af suppleant
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt. Herunder bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år.